Installera SteelCalc Euro

Senaste versionen:

Version Release Anmärkning
1.5.16 2023-01-16
 • Bugg i utskrift och excell export fixad. (Målninskostnad saknades om det satts manuellt)
 • Bugg i rapport fixad. (Manuellt satt spill, uppdaterades även om ingen ändring gjorts.)
Ladda ner version 1.5.16

Tidigare versioner

1.5.15 2022-09-27
 • Bugg fixad i kaplistan.
 • Felaktig kapfigur visades för rektangulära profiler vid F, M och N kapning
Ladda ner version 1.5.15
1.5.14 2022-02-21
 • Bugg fixad i kostnadssammandrag.
 • Fix av problem vid installation av uppdatering
Ladda ner version 1.5.14
1.5.13 2022-01-30
 • Bugg fixad i arbete och frakt inmatning
 • Bugg fixad i kostnadssammandrag.
Ladda ner version 1.5.13
1.5.12 2021-05-10
 • Utskrift av kostnadssammandrag har fått ett uppdaterat utseende och utskriften kan visas och skrivas ut liggande
 • Förhandsgranskning av utskrifter är scrollbar (hjul)
 • Kostnadssammandrag kan nu exporteras till Excel.
Ladda ner version 1.5.12
1.5.11 2021-03-28
 • Export av inmatat material som tidigare gjordes till semikolonseparerad textfil (SKV) görs nu till en Excellfil.
 • För att underätta utskrift till PDF eller en annan skrivare så föregås nu utskrifter av Indata, Kostnadssamandrag eller Stålvikter och mängder av en dialog som låter er välja skrivare.
Ladda ner version 1.5.11
1.5.10 2021-01-18
 • Excel export av kaplista, skärlista och inköpslista gör nu till en undermapp med samma namn som euro-filen.
 • Spara bild av optimering sker till samma mapp.
 • Buggfix i programaktiveringen och utökad loggning.
 • Fix av div buggar som kan få programmet att frysa eller krascha.
1.5.9 2020-11-12
 • Anpassning i installationsprogram för användare som inte har administratörsrättigheter på sin dator.
  (Läs och skrivrättigheter till filsystem)
 • Buggfix i logfilshanteringen
 • Knapp för att ta bort uppdateringsnotifiering
1.5.8 2020-11-11
 • Mindre buggfix i installationsprogram. (Läs och skrivrättigheter på register)
1.5.7 2020-11-09
 • Anpassningar så att programmet kan användas i miljöer med begränsade rättigheter.
  Ex. där administratör behöver installera programmet.
 • Ny loggningsmodul
1.5.5 2020-01-02
 • Anpassningar till ny installationsmetod.
 • Buggfix i optimeringsalgoritm
 • Buggfix i viktberäkningen som används i inköpslistan
 • Nytt användargränssnitt för kundregistret
< 1.5 Tidigare versioner av SteelCalc Euro kan inte längre uppdateras.
För att få uppdateringar måste den senaste versionen installeras.

Instruktioner:


Systemkrav:

Copyright © 2023 · SyTech AB